စီးပွားရေးသတင်းများရေးသားရန် အခြေခံလက်စွဲ

/ /


Journalist Toolkit for economic reporting
ဤစာအုပ်ကို USAID Private Sector Development စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် Internews အဖွဲ့သားများက ရေးသားပြုစုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ USAID Private Sector Development စီမံကိန်းအရ ဆောင်ရွက်သည့် စီးပွားရေးအထူးပြု မီဒီယာသင်တန်းများတွင် လက်စွဲအဖြစ် အသုံးပြုရန် ရေးသားပြုစုခဲ့ပြီး စီးပွားရေး သတင်းများကို အထူးပြုရေးသားသည့် သတင်းထောက်များ၊ အယ်ဒီတာများ ကိုးကားနိုင်ရန် အသုံးဝင်မည်ဟု မျှော်လင့် ထားပါသည်။

အခန်း(၁)
ဘောဂဗေဒ (စီးပွားရေး) ဆိုတာဘာလဲ / ဘောဂဗေဒ၏ အခြေခံသဘောတရားများ


အခန်း(၂)
စီးပွားေးရးသတင်းများကို ရုပ်မြင်သံကြားတွင် တင်ပြခြင်း


အခန်း(၃)
စီးပွားရေးသတင်းများကို ရေဒီယိုတွင် တင်ပြခြင်း


အခန်း(၄)
Economic / Business Journalism ဆိုတာဘာလဲ


အခန်း(၅)
စီးပွားရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွေကို ဘယ်လိုရှာဖွေမလဲ


အခန်း(၆)
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒေသန္တရစီးပွားရေး စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်


အခန်း(၇)
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု


အခန်း(၈)
ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍ


အခန်း(၉)
ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍ


အခန်း(၁၀)
ဉာဏပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့်


အခန်း(၁၁)
စားသုံးသူအခွင့်အရေး


အခန်း(၁၂)
အခြေခံအချက်အလက်အခြေပြုသတင်းစာပညာ (Data Journalism) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း


အခန်း(၁၃)
Data Visualization


စီးပွားရေးဆိုင်ရာဝေါဟာရများ


စီးပွားရေးသတင်းထောက်များအတွက် သတင်းရင်းမြစ်များ


အစိုးရ၏စီးပွားရေးဝါဒ (၁၂) ချက်


Banda Post