• ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းခရိုင် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
 • admin / / /
 • ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌါနမှ ၂၀၁ရ ခုနစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သည့် ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။ မိုးညှင်းခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များဖြစ်သည့် မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်နှင့် ဖားကန့်မြို့နယ်များ၏ လူဦးရေဆိုင်ရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်ပြီး အသေးစိတ်ကို

 • ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ နှင့် ရေနံလက်ယက်တွင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ
 • admin / / /
 • ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ၂၀၁ရ ခုနစ် ဩဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့ပြဋ္ဌာန်းသည့် ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ နှင့် ဇူလိုင်လ (၁၇) ရက်နေ့ပြဋ္ဌာန်းသည့် ရေနံလက်ယက်တွင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ PDF များတွင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ရေနံလက်ယက်တွင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ

 • ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
 • admin / / /
 • ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌါနမှ ၂၀၁ရ ခုနစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သည့် ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။ မြစ်ကြီးနားခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များဖြစ်သည့် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ်၊ တနိုင်းမြို့နယ်၊ ချီဖွေမြို့နယ်နှင့် ဆော့လော်မြို့နယ်များ၏ လူဦးရေဆိုင်ရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ

 • ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကြယ်ပွင့်ပြ မေးခွန်းများဆိုင်ရာ လေ့လာချက်များ
 • admin / / /
 • ပထမအကြိမ်မှ (၁၁) ကြိမ်မြောက်ထိ ကချင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ ကြယ် ပွင့်ပြမေးခွန်းများ မေးမြန်းခဲ့မှုနှင့် ပက်သက်၍ Open Myanmar Initiative မှ ထုတ်ပြန်သည့် လွှတ်တော်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာများမှ ထုတ်နှုတ်ထားချက်ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ Excel Document တွင်

 • ကချင်ပြည်နယ်၊ ပူတာအိုခရိုင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
 • admin / / /
 • ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌါနမှ ၂၀၁ရ ခုနစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သည့် ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။ ပူတာအိုခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များဖြစ်သည့် ပူတာအိုမြို့နယ်၊ နောင်မွန်းမြို့နယ်၊ ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်၊ ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ် နှင့် မချမ်းဘောမြို့နယ်များ၏ လူဦးရေဆိုင်ရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ

 • ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
 • admin / / /
 • ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌါနမှ ၂၀၁ရ ခုနစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သည့် ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။ ဟင်္သာတခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များဖြစ်သည့် ဇလွန်မြို့နယ်၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ မြန်အောင်မြို့နယ်၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ အင်္ဂ္ပူမြို့နယ် နှင့် ဟင်္သာတမြို့နယ်များ၏ လူဦးရေဆိုင်ရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာနှင့်

Page 80 of 135« First...204060...7879808182...100120...Last »
Hit Counter
Banda Post