• ပြည်တွင်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် သစ်စက်ဌာန လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
 • admin / / /
 • ပြည်တွင်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် သစ်စက်ဌာနမှာ သစ်ထုတ်ရေးဌာနမှ ပေးပို့သည့်သစ်လုံးများကို လက်ခံခွဲစိတ်၍အစိုးရဌာနများ၊ ပုဂ္ဂိကပြည်သူများ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများသို့ သစ်ခွဲသားဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးပြီး ပြည်တွင်းဝင်ငွေရှာဖွေရသော ဌာနဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပြည်တွင်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် သစ်စက်ဌာန၏ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အသေးစိတ်နှင့် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ပြည်တွင်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် သစ်စက်ဌာန တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရများနှင့်

 • ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း (YSX) ၏ အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက် “စံ” ထုတ်ပြန်ချက်
 • admin / / /
 • ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း (YSX) တွင် မှတ်ပုံတင်၍ အစုရှယ်ယာရောင်းချခွင့်ပြုမည့် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီများ၏ အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက် “စံ”များ ကို ထုတ်ပြန်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ထားသည့်အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက် “စံ” ၁ရ ချက်မှာ အနိမ့်ဆုံးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်များသာဖြစ်ပြီး အထွေထွေလမ်းညွှန်အဖြစ် သိရှိအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ကာ YSX တွင် စာရင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ရန်

 • ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း(YSX)မှ ထုတ်ဝေသည့် လက်စွဲများ
 • admin / / /
 • ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း(YSX)မှ ထုတ်ဝေသည့် လက်စွဲများ ကို စုစည်းပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားခြင်းနှင့်လျှောက်လွှာပုံစံများ နှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် လမ်းညွှန်များအစရှိသည်တို့ ပါဝင်သည်။ အောက်ပါ PDF တို့တွင် အသေးစိတ်ဖတ်ရှုပါ ။ Application and Template Documents Book-entry

 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် စိစစ်ရမည့် အဓိကအချက်များ
 • admin / / /
 • နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဥပဒေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဥပဒေအရ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် စိစစ်ရမည့် အဓိကအချက်များကို ကဏ္ဍအလိုက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (DICA) က ထုတ်ပြန်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်အခြေခံ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ စက်မှုထုတ်လုပ်မှု စားသောက်ကုန်၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ စက်မှုဇုန်

 • မြန်မာနိ်ုင်ငံမှ ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်
 • admin / / /
 • မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပို့ကုန်နှင့် ပက်သက်၍ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ပို့ကုန်ပေါ် စည်းကြပ်သည့် အခွန်အခများကို ကောက်ခံခြင်း၊ တွက်ချက်ခြင်းနှင့် စည်းကြပ်ထိန်းကျောင်းခြင်းများကို ပြုလုပ်သည်။ အောက်ပါ ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်တွင် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းတို့နှင့် ပက်သက်၍ လိုအပ်ချက်များ၊ တားဆီးပို့ကုန်များ၊ ပိုးမွှားရောဂါ

 • မြန်မာနိ်ုင်ငံမှ ကုန်စည်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်
 • admin / / /
 • အောက်ပါ ကုန်စည်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်တွင် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ တင်သွင်းခွင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းတို့နှင့် ပက်သက်၍ လိုအပ်ချက်များ၊ တားဆီးသွင်းကုန်များ၊ ပိုးမွှားရောဂါ ကင်းစင်ကြောင်း လိုအပ်ချက်၊နည်းပညာဆိုင်ရာ အတားအဆီးများ လိုအပ်ချက်၊ တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ အကောက်အခွန်များနှင့် သက်ဆိုင်သည်များ၊ ကုန်စည်များ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း၊ ယာယီတင်သွင်းခြင်း နှင့်

Page 133 of 151« First...20406080100...131132133134135...140...Last »
Hit Counter
Banda Post