ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်‌ခရိုင် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

/ /
Kayah State Government

Kayah State Government

ကယားပြည်နယ်အစိုးရ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌါနမှ ၂၀၁ရ ခုနစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သည့် ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။ လွိုင်ကော်‌ခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များဖြစ်သည့် လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ ဒီမောဆိုးမြို့နယ်၊ ဖရူးဆိုးမြို့နယ်နှင့် ရှားတောမြို့နယ်များ၏ လူဦးရေဆိုင်ရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်ပြီး အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ PDF များတွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

Ref : http://www.gad.gov.mm
Photo Credit : Kayah State Government
Facebook Comments