ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ လက္လီ၊ လက္ကား ကုမၸဏီစာရင္း

/ /

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလဆန္းပိုင္းမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက လက္လီလက္ကား ကုမၸဏီစာရင္းေတြကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ဒီအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းမွာ လက္လီ၊ လက္ကား လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈႀကီးထြားလာမလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရဆိုရင္ လက္လီလက္ကားကုမၸဏီေပါင္း ၁၁ ခုခြင့္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားသားအျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္တဲ့ကုမၸဏီ ၄ ခု၊ ႏုိင္ငံသားအျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္တဲ့ ကုမၸဏီ ၄ ခုနဲ႔ ဖက္စပ္ကုမၸဏီ ၃ တို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးလိုက္တာပါ။

ခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့ကုမၸဏီေတြထဲမွာ အစားအေသာက္နဲ႔ အေဖ်ာ္ယမကာပစၥည္းေတြ တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်မယ့္ ကုမၸဏီေတြအမ်ားဆံုးပါဝင္ေနေပမယ့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နဲ႔ယႏၱရားေတြရဲ႕ အပိုပစၥည္းေတြကို တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ိမယ့္ကုမၸဏီေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ကုမၸဏီစာရင္း အျပည့္အစံုကို ေအာက္မွာ Download ရယူႏုိင္ပါတယ္။

Facebook Comments