ကယားပြည်နယ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်း လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ 2018

/ /
Kayah State Investment Opportunity Survey 2018

Kayah State Investment Opportunity Survey 2018

ကယားပြည်နယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းလေ့လာမှု အစီရင်ခံစာသည် ဧရိယာကျယ်ဝန်းပြီး နေထိုင်သူလူဦးရေနည်းပါးလှသည့် ကယားဒေသတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုကြသူများအတွက် လေ့လာနိုင်ရန် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။

ကယားပြည်နယ်၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေ ၊ မြေယာအသုံးချမှု ၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းများ ၊ ရရှိအသုံးပြုနိုင်သော သဘာဝအရင်းအမြစ်များဖြစ်တဲ ့သစ်တောလုပ်ငန်းများ ၊ သတ္တုလုပ်ငန်းများ ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ အစရှိတဲ ့ဒေသတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို GDP တန်ဖိုးအလိုက် သုံးသပ်တွက်ချက်ပြထားတာကိုလည်း တွေ ့ရပါတယ်။ မြေယာအသုံးချမှု ဧကတွေ စိုက်ပျိူးထုတ်လုပ်မှု ဧကတွေကိုလည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။

ကယားပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဆည်မြောင်းတာတမံနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ ့အကျိုးပြုဧရိယာများ ၊ မွေးမြူရေး တိရစ္ဆာန်အမျိူးအစား ကောင်ရေများ အစရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကိုလည်း ကိန်းဂဏန်းအတိအကျဖြင့် လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။

ဒေသတွင်းမှာထုတ်လုပ်လျက်ရှိတဲ့ သတ္တုတွင်းအခြေအနေများ ၊ သစ်တော ဧရိယာများ နှင့် သစ်ထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေ သစ်ခိုးထုတ်ပုံများကိုလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။

ကယားပြည်နယ်ရဲ ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ ၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိမှု ၊ ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေများအပြင် ပုဂလိက ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများဖြစ်တဲ ့ဟိုတယ်စီမံကိန်း ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ၊ ဘိလပ်မြေစက်ရုံ စီမံကိန်း ၊ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း နှင့် စက်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ အစရှိတဲ ့ကယားပြည်နယ်နှင့် ပတ်သတ်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုကြသူများအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။

Kayah State Investment Opportunity Survey 2018 (Myanmar)

Kayah State Investment Opportunity Survey 2018 (English)

Facebook Comments