က်ဆင္းလာခဲ့တဲ့ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏူန္းထားနဲ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ဆဲ့ ေရႊေစ်းကြက္ အေျခအေနမ်ား

/ /

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာကေန ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၅)ရက္ေန႔ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ က်ပ္ေငြ လဲလွယ္တဲ့ ႏႈန္းထား တန္ဖိုးဟာ ျပန္လည္ မာလာခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားအရ ျမန္မာေငြတန္ဖိုး ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူး အျပီးမွာ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာမယ္ လို႔ ယူဆရတဲ့ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး က႑ဟာ ေမ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္လာမေနခဲ့ေသာ္လည္း တရုတ္ယြမ္ ေငြနဲ ထိုင္းဘက္ေငြကို မွီခိုေနရတဲ့ က်ပ္ေငြ တန္ဖိုး ျမင့္တက္လာခဲ့တာပါ။ ျပင္ပ အက်ိဳးေဆာင္ေတြကေတာ့ တရုက္ယြမ္ နဲ ထိုင္း ဘက္ေငြ မာတာေၾကာင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြလည္း လိုက္ပါ ျမင့္တက္ေနတာ လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ျပီးခဲ့တဲ့ သံုးေလးလအတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ရဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈ ေတြ ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနေတြကလည္း ျပည္တြင္းမွာ က်ပ္ေငြ တန္ဖိုးကို ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာေစခဲ့တာ လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

ေငြေၾကးလဲလွယ္တဲ့ ႏႈန္းထားအရ ေဒၚလာ က်ဆင္းသြားခဲ့တာဟာ ဗဟိုဘဏ္ရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ပါဝင္လာခဲ့လို႔ ဆိုတာ ျငင္းလို႔ မရတဲ့ အခ်က္ပါ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတုန္းက ေငြေၾကးလဲလွယ္တဲ့ႏႈန္းထားေတြအရ အေမရိကန္ေငြ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္(၁၅၇၀)ဝန္းက်င္အထိ ေရာက္ခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာေတာ့ တစ္ေဒၚလာကို က်ပ္(၁၅၂၀)ဝန္းက်င္မွာ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလို႔ ေနပါတယ္။

အလားတူ ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းဟာလည္း ကမာၻ႕ေရႊေစ်း ျမင့္တက္လာမႈ နဲ အတူ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္လာမႈေတြ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ေရႊတစ္က်ပ္သား ကို က်ပ္(၁၀၇၆၀၀၀) အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့တာကို ေတြ႔ရတာမို႔ ျပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္လတာ ကာလအတြင္း က်ပ္(၄၀၀၀၀)နီးပါး ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တစ္နွစ္တာလံုးမွာ ေရႊေစ်း ျမင့္တက္ခဲ့မႈဟာ က်ပ္(၁)သိန္း ဝန္းက်င္သာရွိတာမို႔ ျပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္လတာကာလအတြင္း ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းဟာ (၄၀)ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါ ျမင့္တက္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းဟာ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာေနခဲ့ေပမယ့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မွာေတာ့ ေဒၚလာလဲလွယ္ႏူန္းထားေတြဟာ က်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ၊Earningေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း ႏွင့္ ေရႊေစ်း
Facebook Comments