အမ်ားျပည္သူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ နဲ႔ ေစ်းကြက္အေျခအေနအေၾကာင္း သတင္းသမားမ်ား သိစရာမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ

/ /

Business Reporters Network Discussion

အမ်ားျပည္သူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ နဲ႔ ေစ်းကြက္အေျခအေနအေၾကာင္း သတင္းသမားမ်ား သိစရာမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ

စီးပြားေရးသတင္း အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားအတြက္ လတ္တေလာ အမ်ားျပည္သူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္နဲ႔ ေစ်းကြက္အေျခအေနေတြအေၾကာင္းကို Get Ride Myanmar ၏ CEO & co-Founder ဦးၿငိမ္းခ်မ္းစိုးဝင္းက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ရက္တြင္ Internews ႐ံုး၌ လာေရာက္ေဟာေျပာေပးမည္ျဖစ္သည္။

ယခုလို နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး အထူးျပဳ သတင္းသမားမ်ား ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲကို Internews ႏွင့္ Business Reporting Group (BRG) တုိ႔ ပူးေပါင္းက်င္းပေလ့ရွိသည္။

ယခုေဆြးေႏြးပြဲသည္ USAID ၏ Private Sector Development Activity (PSDA) အစီအစဥ္ျဖင့္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တက္ေရာက္လုိသည့္ သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ thtun@internews.org /၀၉၄၂၀၁၁၁၇၂၂ သုိ႔ အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

က်င္းပမည့္အစီအစဥ္

ေန႔ရက္ – ၂၁ ရက္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ (ၾကာသာပေတးေန႔)

အခ်ိန္    – နံနက္ ၁၀ နာရီ မွ ၁၂ နာရီအထိ

ေနရာ    – Internews ႐ံုး။

(ေအးရိပ္သာကြန္ဒို၊ ၈လႊာ (ေအးရိပ္သာ ၁လမ္း/၂လမ္း)၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္မွဝင္ရန္)

https://www.google.com/maps/place/Aye+Yeik+Thar+Condo/@16.823303,96.1557474,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30c193547f9e7249:0x164cb51845d3746e!8m2!3d16.823303!4d96.1579361
Facebook Comments