စီးပြားေရးသတင္းမ်ားေရးသားရန္ အေျခခံလက္စြဲစာအုပ္ တတိယအႀကိမ္ထြက္ၿပီ

ဤစာအုပ္ကို USAID Private Sector Development စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ Internews အဖြဲ႕သားမ်ားက ေရးသားျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ USAID Private Sector Development စီမံကိန္းအရ ေဆာင္ရြက္သည့္ စီးပြားေရးအထူးျပဳ မီဒီယာသင္တန္းမ်ားတြင္ လက္စြဲအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ ေရးသားျပဳစုခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး

ကမၻာ႔ဘဏ္(World Bank) က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲ၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသြားတဲ့ စီမံကိန္းမ်ား

ကမၻာ႔ဘဏ္(World Bank) က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲ၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသြားတဲ့ စီမံကိန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္၊ အတည္ျပဳထားၿပီး/ျပဳဆဲ၊ စီမံကိန္းအတြက္ သုံးစြဲမည့္ ေငြေၾကးပမာဏ စတာေတြကုိ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ အေသးစိတ္အေျခအေနေတြျဖစ္တဲ့ စီမံကိန္းမတုိင္မီ ေဆာက္ရြက္ခဲ့တဲ့ လူမႈဝန္းက်င္ သဘာဝဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္၊ ထိခုိက္ႏုိင္ေျခအမ်ုိးအစားသတ္မွတ္ခ်က္၊ ဒီမွာပါဝင္ေဆာင္ရြက္မယ့္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ဆက္သြယ္ဖုိ႔ လိပ္စာေတြကုိလည္း

Multi Level Marketing လုပ္ငန္းကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တားျမစ္ခ်က္ထုတ္ျပန္

Multi Level Marketing(MLM) လုပ္ငန္းကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တားျမစ္သည့္ အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္းႏွင့္MLM လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို စံုစမ္းေတြ့ရွိပါက အေရးၾကီးကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ အရ အေရးယူခံရမယ္လုိ႔ ထုတ္ျပန္လာပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္တဲ့စာမွာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕

Fortune Global 500 Companies ကို oxford business group ထုတ္ျပန္ထား

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ ထိပ္တန္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္း(၅၀၀) စာရင္းကို Fortune Global 500 Companies Recognize Importance of Emerging Economies ဆိုျပီး Oxford Business Group (OBG) က သတင္းထုတ္ျပန္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ျမန္မာ့ပဲေလာကဖံြျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရည္ရႊယ္သည့္ မွတ္တမ္းစာအုပ္ ထုတ္ျပန္

ျမန္မာ့ပဲမ်ိဳးစံု၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မွတ္တမ္းစာအုပ္ ကို ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲ မ်ိဳးစံု၊ေျပာင္း ႏွမ္း စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ ဖံြျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြကို စီစဥ္က်င္းပစဥ္အခါက အစိုးရက ေဆာင္ရႊက္ေပးနိင္တဲ့ အေျခအေနတြ၊ ပညာရွင္မ်ားရဲ့

အစုိးရရဲ႕ စီးပြားေရးမူဝါဒ ဘယ္ကုိသြားေနသလဲဆုိတာကုိ သုံးသပ္ၾကည့္ျခင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳဳပ္ပါတီ(NLD) အစုိးရဲ႕ စီးပြားေရးမူဝါဒက ဘယ္ကုိသြားေနသလဲဆုိတာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေမးခြန္ထုတ္ေနတာ အစုိးရသစ္စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး လပုိင္းအတြင္းမွာကတည္းျဖစ္တယ္။ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၃၀၀ ေလာက္နဲ႔ တစ္နာရီအၾကာေတြ႕ဆုံမႈရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေဝဖန္မႈခံေနရတဲ့ အစုိးရရဲ႕ စီးပြားေရးအေပၚေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြအေပၚမွာ လုပ္ငန္းရွင္ပုိင္းက

၂၀၁၈ ဇူလုိင္အထိ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈအေျခအေန

ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနကထုတ္ျပန္တဲ့ ၂၀၁၈ ဇူလုိင္လအထိ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈအေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ ေလဆိပ္ကေန ဇူလုိင္လအထိ ခရီးသည္ စုစုေပါင္း ၇၅၄၀၀၀ ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တုိးတက္မႈ ၆၅၈၆ ဦးတုိးတက္ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္နဲ႔ ယွဥ္ရင္ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးတက္မႈရခဲ့ၿပီး အေပ်ာ္စီးသေဘၤာနဲ႔လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့ဦးေရကေတာ့ ၆၉၃၆ ဦးရွိခဲ့ၿပီး

အာဆီယံေဒသတြင္းမွာ ရွိတဲ့ လူငယ္ဖံြျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ First ASEAN Youth Development Index

ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ အာဆီယံက ထုက္ေ၀တဲ့ First ASEAN Youth Development Index  စာအုပ္ပါ။ First ASEAN Youth Development Index ကို အာဆီယံအဖဲြ႔က ၾကီးမႈးျပီး ထုက္ျပန္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအပါအ၀င္ အာဆီယံႏိုင္ငံ(၁၀)ႏိုင္ငံရဲ့ လူငယ္က႑အတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံဖုန္းသံုးစဲြမႈမွာ အာရွပစိဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ အတိုးတက္ဆံုး အျဖစ္ GSMA Index ကေဖာ္ျပ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္အသံုးျပဳႏႈန္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း (လူဦးေရ ၁၈ သန္း)အထိ ရွိေနၿပီး ယင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူဦးေရ ၃၅ သန္း မွာ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈျပတ္ေတာက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ႏွင့္