ႏုိင္ငံပုိင္သယံဇာတထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ

ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြ၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအား ထည့္ဝင္ေပးလ်က္ရွိသည့္ အျပင္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးတြင္လည္း ယင္းပမာဏႏွင့္အတူ ထပ္တူသုံးစြဲလ်က္ရွိပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးမွအစ ခ်ည္မ ွ်င္ႏွင့္ အထည္လိပ္၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းအပါအဝင္ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးအဆုံး တုိင္းျပည္၏

နမၼတူျမစ္ေပၚ ေရကာတာစီမံကိန္းေတြ တည္ေဆာက္ေနမႈ ေဒသခံေတြ ဘာေၾကာင့္ ကန္႕ကြက္ရတာလဲ

  ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ နမၼတူျမစ္ေပၚ ေရကာတာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနမႈတို႔ကို ေဒသခံေတြက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႕ကြက္ေနၾကပါတယ္။ အဓီက အခ်က္ကေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိတာရယ္၊ ေဒသပါတ္၀န္းက်င္ ပ်က္ဆီးမွာကို စီုးရီမ္တာေတြရယ္ေၾကာင့္ နဲ အတူ ေဒသခံလူေတြအတြက္ အက်ဳိးစီးပြား မရွိဖူးလို႔ ယူဆၾကတဲ့ အတြက္ပါ။

သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ကြက္မ်ားစာရင္း

ရတနာနယ္ေျမအသီးသီးရွိ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာလုပ္ကြက္မ်ားမွ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ျသဂုတ္လတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ လုပ္ကြက္မ်ားစာရင္းျဖစ္သည္။ လံုးခင္း၊ ဖားကန့္ရတနာနယ္ေျမတြင္ စုစုေပါင္း လုပ္ကြက္ ၂၉၃ ကြက္၊ ခႏၱီးရတနာနယ္ေျမတြင္ ၅ ကြက္၊ ေမာ္လူး၊ ေမာ္ဟန္ရတနာနယ္ေျမတြင္ လုပ္ကြက္ ၅၉ ကြက္၊ မိုးကုတ္ရတနာနယ္ေျမတြင္ လုပ္ကြက္

Myanmar Global Investment Forum2018 ကို မီဒီယာသမားမ်ား ၾကိဳတင္စာရင္းေပးနိင္

Myanmar Global Investment Forum ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၁၁-၁၂)ရက္ေန႔ေတြမွာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC II ခန္းမမွာ က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိင္ငံရဲ့ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုဖံြျဖိဳးေရးအတြက္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပတဲ့ ပဲြျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတကာက ပညာရွင္ေတြ၊စီးပြားေရး ပညာရွင္ေတြ လာေရာက္ၾကမွာ

တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဓါတ္ သတၱဳတူးေဖာ္ရန္ ခြင့္ျပဳသည့္ စာရင္းမ်ား

သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန မွ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ရန္ ခြင့္ျပဳသည့္ စာရင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး က႑အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးထားမႈ စာရင္းအရ စုစုေပါင္း(၁၃၉၀) ခု ရွိပါသည္။ အဆိုပါ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးသည့္

ဓါတ္သတၱဳလုပ္ကြက္သစ္မ်ား ေလ ွ်ာက္ထားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရွင္းလင္းပြဲမွ တင္ျပခ်က္မ်ား

(၁၃.၇.၂၀၁၈)ရက္ေန႔ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ “ဓါတ္သတၱဳလုပ္ကြက္သစ္မ်ား ေလ်ွာက္ထားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရွင္းလင္းပြဲ”တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္- ေဒါက္တာရဲျမင့္ေဆြ( ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးႏွင့္ ဓါတ္သတၱဳရွာေဖြေရးဦးစီးဌာန) ႏွင့္ ဦးခင္လတ္ၾကီး (ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန) တို ့၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို သတင္းသမားမ်ား ဆက္စပ္ျပီး

MEITI – MSG သံုးပြင့္ဆိုင္ညႊန္ ့ေပါင္းအဖြဲ ့ ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေျကညာခ်က္

MEITI (Myanmar Extractive Industries Transparency Initiative) – MSG (Myanmar EITI – Multi-Stakeholder Group) သံုးပြင့္ဆိုင္ညႊန္ ့ေပါင္းအဖြဲ ့ ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေျကညာခ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံသဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (Myanmar

ျပည္တြင္းထုတ္ဓာတ္ဆီမ်ားကို နိုင္ငံပိုင္စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ (8) ဆိုင္မွ ျဖန္ ့ၿဖဴးေရာင္းခ်ေပးနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ ွ်က္ရွိ

လ ွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္ဝန္ျကီးဌာနမွ ျပည္တြင္းထုတ္ဓါတ္ဆီ ဂါလံ ၃ သန္းကို ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းႏွဳန္းထိန္းညွိႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ သင့္ေတာ္သည့္ေစ်းႏွဳန္းျဖင့္ ၁-၇-၂၀၁၈ ရက္ေန့မွစတင္၍ ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ နိုင္ငံပိုင္စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ (၈) ဆိုင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္(ဝ၃၅၄)၊ ရန္ကုန္(ဝ၂၇၅)၊ ရန္ကုန္(ဝ၂၅၄)၊ ရန္ကုန္(ဝ၂၄၇)၊ မနၱေလး(ဝ၆၁၁)၊ မနၱေလး(ဝ၆၁၄)၊ ပဲခူး(ဝ၁၉၂) နွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့ ငါးတင္ပို ့မႈအေျခအေန

၂၀၁၅ – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း ငါးထြက္ႏႈန္းမွာ 5.59 မက္ထရစ္တန္ ရွိခဲ့ျပီး ပင္လယ္ငါးအေနနဲ ့3.0 အဏၰဝါတန္ခ်ိန္ ထြက္ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ငါး (အဏၰဝါနွင့္ေရခ်ိဳ) ဖမ္းမိျခင္းနွင့္ငါးသားေဖာက္ထုတ္လုပ္မႈမွာ လြန္ခဲ့ေသာ 15 နွစ္မွ ယခုအခ်ိန္အထိ

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း

ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ၃ ခုအနက္ ရခုိင္ေဒသရွိ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ ့နယ္တြင္ တစ္ခုအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ Project တစ္ခုျဖစ္ျပီး အဓိကေဖာ္ေဆာင္မယ့္ အပုိင္းၾကီးသံုး ၃ ပိုင္းအေနနဲ ့ ၁။ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ၂။ စီးပြားေရးဇုန္ ၃။