ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ဇန္နဝါရီ ၂၇ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ဗဟုိဘဏ္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ အဆုိပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေရးသားရာ၌ ေလ့လာ/ကိုးကားႏုိင္ရန္ တင္ေပးလုိက္ပါသည္။

ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲေတြက ဘာကုိဆုိလုိပါသလဲ

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ဟာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာျပဳလုပ္လာဖုိ႔ရွိေနတယ္ဆုိတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဇန္နဝါရီလအတြင္းမွာပဲ ဗဟုိဘဏ္ဟာ ညႊန္ၾကားခ်က္ ေလးခုအထိ ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းဟာ သက္ေသပါပဲ။ အတုိးႏႈန္းကိစၥ၊ ေခ်းေငြကိစၥ၊ ေငြေပးေခ်မႈကိစၥနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလအတြင္းမွာ ထုတ္ျပန္လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးအစီရင္ခံစာ(ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းကစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးဟာ ပုံမွန္္ႏႈန္းထားျဖင့္ တုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့သည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သုိက္မ်ားရွာေဖြမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ေလဆိပ္သစ္တည္ေဆာက္မႈစသည့္  စီမံကိန္းမ်ားတစ္ခုၿပီးတစ္ခုေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ အထူးတုိးတက္မႈ ရရွိခဲ့သည္။ ယခုစီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အသုံးစရိတ္အမ်ားအျပားသုံးစြဲမႈရလာဒ္အျဖစ္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးမွာ

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ Currency SWAP အေၾကာင္း ဒုတိယဥကၠ႒၏ ရွင္းလင္းခ်က္

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ (+ / -) ၀.၈ ေဘာင္ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္မွာ ျပည္တြင္းေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းဟာ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ေငြလဲႏႈန္း ရုတ္ခ်ည္း အတက္အက်ၾကမ္းတာကို ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္းလိုအပ္ေနတဲ့ ေဒၚလာေတြကို

ဗဟိုဘဏ္၏ ႏုိင္ငံျခားေငြ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းေျဖေလ်ာ ့ျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးဂယက္

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ဗဟိုဘဏ္ရည္ညႊန္းေငြလဲလွယ္ႏႈန္း + ၀.၈ နဲ႔ – ၀.၈ သတ္မွတ္ေဘာင္ကိုပယ္ဖ်က္လိုက္တဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဒီႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ လက္ရွိ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ထဲမွာ ေဒၚလာတန္ဖိုး အတက္ၾကမ္းၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းေနခ်ိန္မွာ ေငြလဲႏႈန္းဆိုင္ရာ ေျဖေလွ်ာ့မႈကို