တံတားဦးေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဟိုတယ္ဇံုအေၾကာင္း သိထားသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

Myanmar Tourism development Public Co., ltd  (MTDC)မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တံတားဦး ေဒသဖံြျဖိဳးေရး ႏွင့္ ဟိုတယ္ဇုန္ စြန္႔ဦးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းဟာ ဟိုတယ္ဇုန္ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ အႀကီးဆံုးလို႔ ဆိုရမွာပါ။ မႏၱေလး-ပုဂံ သြားတဲ့ လမ္းမၾကီးေဘးမွာ

Invest Myanmar Summit 2019 တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဴပ္ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔ ေျပာၾကားခ်က္ Keynote

ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းမွ ေျပာတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမူေတြ ျပဳလုပ္နိင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး စည္ပင္သာယာေရးပိုင္ နယ္ေျမ ျပင္ပ မ်ားတြင္ တည္ရိွေနၾကသည့္ ကိုကိုးကၽြန္းမွ လဲြျပီး ျမိဳ႕နယ္(၁၁)ျမိဳ႕နယ္မွာ စက္မႈဇုန္(၁၁)ဇုန္ တည္ေထာင္ဖို႔ ရည္ရႊယ္ထားပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ လူေနၾကပ္တည္းမူကို

ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား သိုေလာင္မႈအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား လက္စြဲစာအုပ္ျဖန္႔ေဝမည္

ဆီထြက္သီးႏွံတန္ဖိုးကြင္းဆက္၏ က႑တစ္ခုျဖစ္ေသာ အဝယ္ေတာ္၊ ကုန္သည္၊ သိုေလွာင္ရံုမ်ားအတြက္ အစားအစာ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ သိုေလွာင္မႈ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား လက္စြဲ စာအုပ္ကို ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ျပဳစုျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုစာအုပ္ကို ျဖန္႔ခ်ိျခင္းအခမ္းအနား ႏွင့္ စီမံကိန္းဝင္ ပြဲစား ဂိုေဒါင္မ်ားႏွင့္

မႏၱေလးျမိဳ႕မွာ JICA SME Two- step Loan အတြက္ ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပမည္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ေခ်းေငြ အကူအညီ ျဖစ္တဲ့ JICA SME Two- step Loan  နဲ ပါတ္သက္ျပီး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြကို မႏၱေလးျမိဳ႕ MRCCI ခန္းမမွာ က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားမယ္ လို႕ ဆိုပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေနနဲ

စားသံုးသူအညႊန္းကိန္း ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္

ျပည္တြင္းစားသံုးသူအညႊန္းကိန္း (Consumer Price Index-CPI) ဟာ ဒီႏွစ္ပိုင္းမွာ ဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာတာ ဒီႏွစ္ ဩဂုတ္လကုန္မွာ CPI အညႊန္းကိန္းဟာ ၁၄၄.၁၇ ရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လကုန္ကာလနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၈.၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုျမင့္တက္လာတယ္လို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔ရဲ႕ လအလိုက္အစီရင္ခံစာမွာ

ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကဲြ ႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒေရးဆဲြဖို႔အတြက္ ျမိဳ ့ေလးျမိဳ ့တြင္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျပဳလုပ္မည္

သစ္ေတာဦးစီးငွာနမွ ဇီ၀မ်ိဳးစံု မ်ိဳးကဲြ ႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားကာကြယ္ေဆာင္ေလွ်ာက္ေရး ဥပေဒေရးဆဲြဖို႔အတြက္ ထား၀ယ္၊ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး နဲ ျမစ္ၾကီးနား ျမိဳ႕တို႔မွာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္ ရယူျခင္း ေဆြးေႏြးပဲြေတြ ျပဳလုပ္မယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ သဘာ၀သစ္ေတာနယ္ေျမေတြမွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ ကိုယ့္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေျမရယူျခင္း၊

သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ကြက္မ်ားစာရင္း

ရတနာနယ္ေျမအသီးသီးရွိ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာလုပ္ကြက္မ်ားမွ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ျသဂုတ္လတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ လုပ္ကြက္မ်ားစာရင္းျဖစ္သည္။ လံုးခင္း၊ ဖားကန့္ရတနာနယ္ေျမတြင္ စုစုေပါင္း လုပ္ကြက္ ၂၉၃ ကြက္၊ ခႏၱီးရတနာနယ္ေျမတြင္ ၅ ကြက္၊ ေမာ္လူး၊ ေမာ္ဟန္ရတနာနယ္ေျမတြင္ လုပ္ကြက္ ၅၉ ကြက္၊ မိုးကုတ္ရတနာနယ္ေျမတြင္ လုပ္ကြက္

မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီးဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

၂၀၁၄ ခုနစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီးတြင္္ လူဦးေရ (၆,၁၆၅,၇၂၃) ဦး ေနထိုင္လ်က္ရွိျပီး ၎မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ (၁၁.၉၈) ရာခိုင္နႈန္းျဖစ္ျပီး တိုင္းေဒသျကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအနက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးျပီးလွ်င္ လူဦးေရ အထူထပ္ဆံုးေဒသ ျဖစ္သည္။ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီး၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား၊

မနၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒ

မနၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွ မနၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုနစ္၊ မတ္လ (၁၉) ရက္ေန႕တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ မနၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ပထမအၿကိမ္ (၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅) အတြင္း လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ ဥပေဒ (၁၆) ခု ႏွင့္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္

Open Myanmar Initiative မွ ထုတ္ေဝသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားအနက္ မႏၲေလးတိ္ုင္းေဒသႀကီး၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရေငြ၊ သံုးေငြ ဘတ္ဂ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ဝင္ေငြ ၅၀.၀၆% ကို ျပည္ေထာက္စု