McKinsey Global Institute က ထုတ္ျပန္တဲ့အစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအားေကာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံစာရင္းမွာ ပါဝင္

ကမၻာေက်ာ္ အၾကံေပးကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ McKinsey&Company ရဲ႕ McKinsey Global Institute က ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၁ ႏုိင္ငံကို သုေတသနျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္မွာ ၁၈ ႏုိင္ငံဟာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္းဆံုးအျဖစ္ ေတြ႔ရွိခ်က္ကို မၾကာေသးမီက အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြနဲ ့ ပတ္သက္ျပီး Myanmar Future Jobs Main Report ကို ကမာၻ႕ဘဏ္ ထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း နဲ ့ ပတ္သတ္ျပီး world bank ကေန ထုတ္ျပန္ထားတဲ့  Myanmar Future Jobs Main Reportပါ။ ဒီစာအုပ္ထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြနဲ အတူ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျမင့္တက္လာနိင္တဲ့ အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားေတြ

အလုုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈကိစၥရပ္ေတြမျဖစ္ပြားေအာင္ကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ ေလ်ာ ့ခ်ႏုုိင္ေရးအတြက္ ILOရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အလုုပ္အရွင္-အလုုပ္သမားတိုု႔အၾကား အျငင္းပြားမႈကိစၥရပ္ေတြကဘာေတြလဲ။ ဆႏၵျပမႈေတြ ဘယ္လိုုပံုုစံမ်ဳိးနဲ႔ ျဖစ္ပြားေနလဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေရာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ပြားတာလဲ။ ဒီလိုုျဖစ္ပြားမႈေတြေလ်ာ ့ခ်ေရးကိစၥရပ္ေတြက ဘာေတြစိန္ေခၚမႈေတြရွိေနမလဲ၊ စိန္ေခၚမႈေတြက ဘာလဲ စတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကိုုေတာ့ International Labour Organization (ILO)ရဲ႕ Chief Technical Adviser ျဖစ္တဲ့ Ms

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (MSDP) ထုတ္ျပန္

စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဟာေျပာပြဲနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ August လအတြငး္ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့တဲ့ MSDP စီမံကိန္းကို စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (Myanmar Sustainable Development

ျမန္မာ့ပဲမ်ိဳးစံု က႑အတြက္ စီးပြားကူးသန္း မွ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္ ရဲ့ ေလ့လာခ်က္ အစီရင္ခံစာ

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ပဲမ်ိဳးစံု စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္က ပဲမ်ိဳးစံု ေစ်းကြက္အေျခအေနကို ေလ့လာ တင္ျပျခင္း ဆိုတဲ့ စာတမ္း ပါ။ ျမန္မာ့ ပဲေလာကရဲ့ အေျခအေနေတြ ေစ်းကြက္ ေ၀စု ရရွိမႈ

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာ(by The Asia Foundation)

The Asia Foundation ကေရးသားတဲ့  ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြမွာ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်မႈေဖာ္ေဆာင္ေရးဘက္ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ေရးသားထားတဲ့ အစီရင္ခံစာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာေခါင္းစဥ္အျပည့္အစုံက Gender Mainstreaming In Subnational Governance: Governance In Fishery And Livestock Sector ျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးျမဴေရးႏွင့္

အာဆီယံေဒသတြင္းမွာ ရွိတဲ့ လူငယ္ဖံြျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ First ASEAN Youth Development Index

ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ အာဆီယံက ထုက္ေ၀တဲ့ First ASEAN Youth Development Index  စာအုပ္ပါ။ First ASEAN Youth Development Index ကို အာဆီယံအဖဲြ႔က ၾကီးမႈးျပီး ထုက္ျပန္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအပါအ၀င္ အာဆီယံႏိုင္ငံ(၁၀)ႏိုင္ငံရဲ့ လူငယ္က႑အတြက္

ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒဆိုင္ရာ အေမးအေျဖမ်ား

International Labour Organization (ILO) မွ ထုတ္ေဝလုိက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ အလုပ္သမားအားလံုးအတြက္ သိသင့္သိထိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ားဆိုင္ရာ အေမးအေျဖမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား ၊ အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္မွလည္း အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအတြက္

ကမၻာ ့ဘဏ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအကူးအေျပာင္းမႈအတြက္ ပံ့ပိုးရန္ကမ္းလွမ္း

ကမၻာ ့ဘဏ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို ့ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၂၀၀ မွ သန္း၂၅၀ အထိ ေငြေၾကးအကူူအညီေပးမည္ျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ လူေနမႈပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေပၚလာရန္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားနွင့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္မ်ားပိုမို ဖန္တီးေပးႏိုင္ျပီး ေဒသခံပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ထို ့အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ရည္ရြယ္ျပီး

ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒအေပၚ အိုင္အယ္လ္အို၏ လမ္းညႊန္မႈ

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ျမန္မာ့အလုပ္သမား ဥပေဒဆုိင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ားစြာကို တစ္ခုတည္း သေဘာျဖင့္ စုေပါင္းလုိက္ျပီး၊ အသံုးျပဳသူတုိ႔အတြက္ လြယ္ကူရိုးရွင္းသည့္ လမ္းညႊန္တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးထားျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ အဓိကက်ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ