ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး(၃/၂၀၁၉) ထုက္ျပန္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ထုက္ျပန္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးလိုသူေတြ အတြက္ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္ေစရန္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရာတြင္ အဆိုျပဳလုပ္ငန္း(၄)ခု ႏွင့္ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း(၁၃)ခု ရွိကာ MIC မွ အဆိုျပဳလုပ္ငန္း(၄)ခု

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ(၄)လ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေန

  ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (4)လတာ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ က႑ာမွာ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္း ထိပ္ဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ စကၤာပူႏုိင္ငံက ရပ္တည္ေနတာ ျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္း အေရအတြက္(၁၂) ခု၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖိုးက အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၁၀၂.၆၅၄)သန္း

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေျခအေန

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး အတြင္း ကန္ေဒၚလာ သန္း၃၅၀ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ႕မယ့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေတြ ထိုးႏိုင္ခဲ့ျပီျဖစ္တယ္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ Invest Myanmar Summit 2019 မွာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးႏိုင္ ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း ကသာျမိဳ႕နယ္ပ်ဥ္ေလးေက်းရြာမွာ

တံတားဦးေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဟိုတယ္ဇံုအေၾကာင္း သိထားသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

Myanmar Tourism development Public Co., ltd  (MTDC)မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တံတားဦး ေဒသဖံြျဖိဳးေရး ႏွင့္ ဟိုတယ္ဇုန္ စြန္႔ဦးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းဟာ ဟိုတယ္ဇုန္ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ အႀကီးဆံုးလို႔ ဆိုရမွာပါ။ မႏၱေလး-ပုဂံ သြားတဲ့ လမ္းမၾကီးေဘးမွာ

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၉)အရ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ အဆိုျပဳလုပ္ငန္း(၃)ခု၊ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း(၃) ခု ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း(၈)ခုကို ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ စုစုေပါင္း လုပ္ငန္း(၁၄) အေမရိကန္ေဒၚလာ(၆၀.၆၅၅)သန္း တန္ဖိုးရွိ လုပ္ငန္း(၁၄)ခု၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း(၁၁၆၈၄)ခု ရွိေၾကာင္း၊

ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲေတြက ဘာကုိဆုိလုိပါသလဲ

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ဟာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာျပဳလုပ္လာဖုိ႔ရွိေနတယ္ဆုိတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဇန္နဝါရီလအတြင္းမွာပဲ ဗဟုိဘဏ္ဟာ ညႊန္ၾကားခ်က္ ေလးခုအထိ ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းဟာ သက္ေသပါပဲ။ အတုိးႏႈန္းကိစၥ၊ ေခ်းေငြကိစၥ၊ ေငြေပးေခ်မႈကိစၥနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလအတြင္းမွာ ထုတ္ျပန္လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္

Invest Myanmar Summit 2019 တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဴပ္ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔ ေျပာၾကားခ်က္ Keynote

ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းမွ ေျပာတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမူေတြ ျပဳလုပ္နိင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး စည္ပင္သာယာေရးပိုင္ နယ္ေျမ ျပင္ပ မ်ားတြင္ တည္ရိွေနၾကသည့္ ကိုကိုးကၽြန္းမွ လဲြျပီး ျမိဳ႕နယ္(၁၁)ျမိဳ႕နယ္မွာ စက္မႈဇုန္(၁၁)ဇုန္ တည္ေထာင္ဖို႔ ရည္ရႊယ္ထားပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ လူေနၾကပ္တည္းမူကို

Invest Myanmar Summit 2019 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး ျဖစ္ျပီး  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားပါဝင္သည့္ Invest Myanmar Summit 2019 ပထမေန႔ကုိ ဇန္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၂၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2 ၌

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးမွ စီးပြားေရးသတင္း အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားအတြက္ အထူးရည္ရြယ္ေသာ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ သတင္းသမားမ်ား စီးပြားေရးသတင္းရယူ၊ ေရးသားရာတြင္ ႀကံဳေတြေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၂၅ရက္၌ ပုသိမ္ၿမိဳ႕  စြမ္းဟိုတယ္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရး

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒေရးရာမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးအျပစ္မ်ားအေၾကာင္း

စီးပြားေရးသတင္း အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားအတြက္ လတ္တေလာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္းမ်ားကို တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသန္းေမာင္က ဇန္နဝါရီ ၂၅ရက္ (ေသာၾကာေန႔) တြင္ Internews ႐ံုး၌ လာေရာက္ေဟာေျပာေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယခုလို နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး