က်ဆင္းလာခဲ့တဲ့ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏူန္းထားနဲ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ဆဲ့ ေရႊေစ်းကြက္ အေျခအေနမ်ား

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာကေန ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၅)ရက္ေန႔ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ က်ပ္ေငြ လဲလွယ္တဲ့ ႏႈန္းထား တန္ဖိုးဟာ ျပန္လည္ မာလာခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားအရ ျမန္မာေငြတန္ဖိုး ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူး

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း တြက္ခ်က္မႈအေၾကာင္း

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းကို ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္းေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္တာျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်းျမင့္တက္တဲ့အခါ ျပည္တြင္းေရႊေစ်း ျမင့္တက္သလို ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္းျမင့္တက္တဲ့အခါမွာလည္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်းဟာ လုိက္ျမင့္တက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းဟာ ကမၻာ့ေရႊေစ်း က်ေပမဲ့ ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္းျမင့္တက္ေနခ်ိန္မွာ ေစ်းမက်ဘဲ အတက္ဘက္ကိုသာ ႏွစ္စဥ္ဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းကို တြက္ခ်က္ေစ်းဖြင့္ပံုမွာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းနဲ႔

ေငြလဲႏႈန္းစံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္မႈႏွင့္ လိုက္ပါလာေသာ ျပည္တြင္းေရႊေစ်း စံခ်ိန္သစ္

က်ပ္ေငြနဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းဟာလည္း သမိုင္းမွာ တစ္ခါမွမေရာက္ဖူးေသးတဲ့ ေရႊတစ္က်ပ္သားကို က်ပ္ ၁၀ သိန္းအထက္ထိ စံခ်ိန္တင္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းဟာ ဒီေန႔ (စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔) ေစ်းကြက္အဖြင့္မွာ ေရႊတစ္က်ပ္သားကို က်ပ္ ၁,၀၄၅,၀၀၀ နဲ႔