Online Banking Sector for Digital Economy

အြြန္လိုုင္း ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ေတြက စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးက႑ေတြအတြက္ ဘာေတြ အေထာက္အကူျပဳေပးမလဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ Digital Economy အားေကာင္းလာေအာင္ ဘာေတြ လုုပ္ေဆာင္သင့္လဲ စတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို Myanmar Payment Union က အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္လင္းထြဋ္က လာေရာက္ေဆြးေႏြးေပးမွာမိုု႔  စီးပြားေရးသတင္းသမားေတြကိုု ဖိတ္ေခၚလိုုပါတယ္။ အခုလို

ငေျမႇာင္ေတာင္ပိုးက်ေရာက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ အေမရိကန္ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

ငေျမႇာင္ေတာင္ပိုးေခၚ သီးႏွံဖ်က္ပိုး က်ေရာက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ အေမရိကန္ သံ႐ံုးက ယေန႔ (မတ္လ ၁၄ရက္) ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

စြမ္းအင္က႑အေျခအေနအေၾကာင္း သတင္းသမားမ်ား သိေကာင္းစရာမ်ား

ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုုန္သြယ္မႈတိုု႔တြင္ ထိပ္ဆံုုးေနရာမွာ ရပ္တည္ေနၿပီး ႏုုိင္ငံအတြက္ အဓိက ဝင္ေငြ ရွာေပးေနသည့္ က႑တြင္ ပါဝင္ေနသည္။ စြမ္းအင္က႑၏ မူ၀ါအေျပာင္းအလဲမ်ား၊ အခြန္ဝင္ေငြရရွိမႈမ်ားႏွင့္ အစိုုးရ၊ ပုုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရးသတင္း အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး(၃/၂၀၁၉) ထုက္ျပန္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ထုက္ျပန္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးလိုသူေတြ အတြက္ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္ေစရန္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရာတြင္ အဆိုျပဳလုပ္ငန္း(၄)ခု ႏွင့္ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း(၁၃)ခု ရွိကာ MIC မွ အဆိုျပဳလုပ္ငန္း(၄)ခု

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ဇန္နဝါရီ ၂၇ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ဗဟုိဘဏ္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ အဆုိပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေရးသားရာ၌ ေလ့လာ/ကိုးကားႏုိင္ရန္ တင္ေပးလုိက္ပါသည္။

အမ်ားျပည္သူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ နဲ႔ ေစ်းကြက္အေျခအေနအေၾကာင္း သတင္းသမားမ်ား သိစရာမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ

Business Reporters Network Discussion အမ်ားျပည္သူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ နဲ႔ ေစ်းကြက္အေျခအေနအေၾကာင္း သတင္းသမားမ်ား သိစရာမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ စီးပြားေရးသတင္း အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားအတြက္ လတ္တေလာ အမ်ားျပည္သူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္နဲ႔ ေစ်းကြက္အေျခအေနေတြအေၾကာင္းကို Get Ride Myanmar ၏ CEO

က်ဆင္းလာခဲ့တဲ့ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏူန္းထားနဲ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ဆဲ့ ေရႊေစ်းကြက္ အေျခအေနမ်ား

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာကေန ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၅)ရက္ေန႔ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ က်ပ္ေငြ လဲလွယ္တဲ့ ႏႈန္းထား တန္ဖိုးဟာ ျပန္လည္ မာလာခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားအရ ျမန္မာေငြတန္ဖိုး ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူး

လာအိုႏိုင္ငံကေန လွ ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို တင္သြင္းရေတာ့မယ့္ ျမန္မာ

ဒီအခ်က္အလက္ေတြဟာ လ ွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာနမွ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို Key note အျဖစ္ ရယူထားျခင္း ျဖစ္ျပီး သတင္းျဖစ္လာနိင္သည့္ အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ကိုကူးယူ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၂၀၂၀-၂၁ ဘ႑ာေရး ႏွစ္က်ရင္ တႏိုင္ငံလံုးမွာ ရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္စု အားလံုးရဲ့ (၅၅)ရာခိုင္ႏႈန္းကို

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမဲြ ခံယူျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (မူၾကမ္း)

လူမဲြစာရင္း ခံယူုျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (မူၾကမ္း) ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လူမဲြခံယူျခင္း နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒ မရွိေသးဘူးလို႕ နားလည္ထားတယ္။ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းမွာလည္း အခ်က္အလက္ေတြကို စံုညီေအာင္ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ လူမဲြစာရင္းဝင္ခံတဲ့ ကုမၸဏီဟာဆိုရင္ (၁၂)လတာ ကာလအတြင္း ကုမၸဏီ

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ရဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမွာ ပါဝင္တဲ့ က႑ေတြနဲ ပတ္သက္ျပီး  ထုတ္ႏုတ္တင္ျပထားတဲ့ အခ်က္အလတ္ေတြပါ။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ရံုးက ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (စစ္ေဆးေရး)  ဦးသန္႕ေဇာ္က တင္ျပထားတာေတြပါ။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး