က်ဆင္းလာခဲ့တဲ့ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏူန္းထားနဲ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ဆဲ့ ေရႊေစ်းကြက္ အေျခအေနမ်ား

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာကေန ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၅)ရက္ေန႔ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ က်ပ္ေငြ လဲလွယ္တဲ့ ႏႈန္းထား တန္ဖိုးဟာ ျပန္လည္ မာလာခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားအရ ျမန္မာေငြတန္ဖိုး ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူး

ေငြလဲႏႈန္းစံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္မႈႏွင့္ လိုက္ပါလာေသာ ျပည္တြင္းေရႊေစ်း စံခ်ိန္သစ္

က်ပ္ေငြနဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းဟာလည္း သမိုင္းမွာ တစ္ခါမွမေရာက္ဖူးေသးတဲ့ ေရႊတစ္က်ပ္သားကို က်ပ္ ၁၀ သိန္းအထက္ထိ စံခ်ိန္တင္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းဟာ ဒီေန႔ (စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔) ေစ်းကြက္အဖြင့္မွာ ေရႊတစ္က်ပ္သားကို က်ပ္ ၁,၀၄၅,၀၀၀ နဲ႔