Myanmar Investors Development Association ကတည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္း(၂)ခု

Myanmar Investors Development Association ကေန ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတ၀ိုက္မွာ တည္ေဆာက္သြားဖို႔ ရည္ရႊယ္ထားတဲ့ စီမံကိန္း(၂) ခုပါ။ New City development public company နာမည္နဲ ရန္ကုန္ျမိဳ႕နဲ မနီးမေ၀း ေဒသေတြမွာ တည္ေဆာက္ဖို႔ ရည္မွန္းထားတာ ျဖစ္ျပီး

ျမန္မာ့ပဲမ်ိဳးစံု က႑အတြက္ စီးပြားကူးသန္း မွ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္ ရဲ့ ေလ့လာခ်က္ အစီရင္ခံစာ

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ပဲမ်ိဳးစံု စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္က ပဲမ်ိဳးစံု ေစ်းကြက္အေျခအေနကို ေလ့လာ တင္ျပျခင္း ဆိုတဲ့ စာတမ္း ပါ။ ျမန္မာ့ ပဲေလာကရဲ့ အေျခအေနေတြ ေစ်းကြက္ ေ၀စု ရရွိမႈ

ျမန္မ့ာ့ပဲစိုက္ပ်ိဳးမူ ေျပာင္းလဲခ်ိန္ တန္ျပီလား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုက္လ (၁၈)ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း(UMFCCI) မွာ  က်င္းပဲခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ပဲမ်ိဳးစံု၊ေျပာင္း၊ႏွမ္း  စိုက္ပ်ိဳးထုက္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ ဖံြျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြကေန ျမန္မာ့ ပဲႏွမ္း ေျပာင္း ဖံြျဖိဳးေရးအတြက္ အစိုးရ၊လုပ္ငန္းရွင္ ႏွင့္ ေတာင္သူတို႔ တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာမွာ

ပဲခူးတိုင္းေဒသၿကီးအတြင္း ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား

ပဲခူးတိုင္းေဒသၿကီးလႊတ္ေတာ္မွ ပထမအၿကိမ္ (၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅) အတြင္း လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ ဥပေဒ (၁၆) ခု ႏွင့္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္သည့္ ဥပေဒ (၂၀) ခု စုစုေပါင္း ဥပေဒ (၃၆) ခု ျပ႒ာန္းထားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒမ်ား

ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီးဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

၂၀၁၄ ခုနစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီးတြင္ လူဦးေရ (၄,၈၆၇,၃၇၃) ဦး ေနထိုင္လ်က္ရွိျပီး ၎မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ (၉.၄၅) ရာခိုင္နႈန္း ျဖစ္သည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီး၏ လူဦးေရဆိုင္ရာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရး၊

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္

Open Myanmar Initiative မွ ထုတ္ေဝသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားအနက္ ပဲခူးတိ္ုင္းေဒသႀကီး၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရေငြ၊ သံုးေငြ ဘတ္ဂ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ဝင္ေငြ ၈၆.၉၁% ကို ျပည္ေထာက္စု

ဖြံ့ျဖိုးေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ့ ပဲခူးတိုင္းက SME လုပ္ငန္းရွင္ေတြ

By ေကာင္းျမတ္မင္း 6 September 2017 ရြာအတြင္းကို ဝင္လိုက္တာနဲ့ တေျဗာင္းေျဗာင္းနဲ့ ဆူညံေနတဲ့ ရြာကေတာ့ ပဲခူးတိုင္း အေနာက္ျခမ္း ေရွြေတာင္ျမို့နယ္ ျမို့မ ေက်းရြာအုပ္စု ျမို့တြင္းလို့ နာမည္ရတဲ့ ေက်းရြာေလးပါ။ ဒီတေျဗာင္းေျဗာင္းနဲ့ ထြက္ေနတဲ့အသံဟာ ရြာတြင္း အိမ္တိုင္းလိုလိုက