ငေျမႇာင္ေတာင္ပိုးက်ေရာက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ အေမရိကန္ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

ငေျမႇာင္ေတာင္ပိုးေခၚ သီးႏွံဖ်က္ပိုး က်ေရာက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ အေမရိကန္ သံ႐ံုးက ယေန႔ (မတ္လ ၁၄ရက္) ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွာစိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရး၊သစ္ေတာနဲ႔ေရလုပ္ငန္းေတြဖြံ႔ၿဖိဳးမႈငါးႏွစ္တာေမ ွ်ာ္မွန္းခ်က္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာနဲ႔ ေရလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ ငါးႏွစ္တာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အစီအမံေတြ ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးဌာနက မူဝါဒေတြ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားၿပီး ေအာက္ပါဦးစီးဌာနေတြကိုႀကီးၾကပ္ရပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသံုးခ်ေရးဦးစီးဌာန စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန သမဝါယမဦးစီးဌာန ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန သစ္ေတာဦးစီးဌာနတို႔ကို

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ စီမံကိန္းမ်ား

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးဆိုတာ ျမန္မာျပည္ရဲ့ စပါးက်ီလို႔ တင္စားေခၚေဝၚေနၾကတဲ့ အရပ္ေဒသ တစ္ခု ျဖစ္သလို ေရွးအရင္ အဂၤလိပ္ေခာတ္ကတည္းကိုက လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ နဲ ယဥ္လွ်င္ ျဖစ္ေစ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရး က႑ ကို ပိုင္ဆိုင္ထားတ့ဲ ေဒသၾကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္ေဒသႏၱရစီမံကိန္းဥပေဒ

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုႏွစ္ေဒသႏၱရစီမံကိန္းေတြရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ စုစုေပါင္းဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး (GDP) ကို ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္းအရ ၆.၂ရာခုိင္ႏႈန္းတိုးတက္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။   ပံုမွန္္ေစ်းႏႈန္းဆိုတာ အေျခခံႏွစ္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းေတြ ကိုေခၚတာပါ။က႑အလိုက္တိုးတက္မႈႏႈန္းေတြအေနနဲ႔ ကေတာ့ ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္းအရ ရာခိုင္ႏႈန္္းအလိုက္တိုးတက္ဖို႔ကိုလည္း

ပုသိမ္ၿမိဳ႕က တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာေတြအေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း

ပုသိမ္ၿမိဳ႕အမွတ္၁၄ရပ္ကြက္မွာ ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ ဥမၼာဒႏၵီအိမ္ရာစီမံကိန္းနဲ႔ ပုသိမ္ၿမိဳ႕အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္မွာ ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ ျပည္ေတာ္သာအိမ္ရာစီမံကိန္းေတြက တန္ဖိုးနည္းနဲ႔တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာတိုက္ခန္းေတြကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ရက္ေန႔ကစတင္ၿပီး ေရာင္းခ်ေပးေတာ့မွာပါ။ တန္ဖိုးနည္းနဲ႔ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာေတြကို စနစ္ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ေရာင္းခ်သြားမယ္လို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက အသိေပးေၾကျငာထားပါတယ္။ လက္ငင္းေငြအေၾကေပးဝယ္ယူတဲ့စနစ္နဲ႔ ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔ဝယ္ယူတဲ့စနစ္ကို အသံုးျပဳေရာင္းခ်သြားဖို႔ ျပင္ဆင္ထားတာပါ။ တိုက္ခန္းေတြကို လက္ငင္းေငြအေၾကေပးတဲ့သူကို ပထမဦးစားေပးအေနနဲ႔

အခ်ိန္ေစ့လြန္ေၾကြးက်န္ေတြမ်ားတဲ့ အေျခအေနအေပၚ ဘာသတင္းေတြေရးဖို႔လိုအပ္လာၿပီလဲ

  -အခ်ိန္ေစ့လြန္ေၾကြးက်န္ေတြ မ်ားေနရတာ ဘာေၾကာင့္လဲ ၂၀၁၂ေနာက္ပိုင္းမွ ေၾကြးက်န္ေတြမ်ားလာရတဲ့အေပၚ ေလ့လာၿပီးေရးရန္ (ဥပမာ- အေရးယူတာ အားနည္းလို႔လား၊ ဘာေၾကာင့္အေရးယူတာ အားနည္းတာလဲ ၊၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ စတဲ့ႏွစ္က စၿပီးေၾကြးက်န္တာဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာလား) -ဥပေဒ ေတြမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနတာလား

က်ပ္ဘီလီယံရာနဲ႔ခ်ီ အေႂကြးနဲ႔ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းရဲ႕စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြေတြအေၾကာင္း

၂၀၁၂ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္လာပါတယ္၊ အခု၂၀၁၈ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္အထိဆိုရင္ ခုႏွွစ္ႏွစ္တိုင္တိုင္ရွိေနပါၿပီ။ အဲဒါကေတာ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးထဲက လယ္သမားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြေႂကြးက်န္ေတြျပန္မဆပ္ႏိုင္ၾကတာပါ။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၈ခုႏွစ္အထိကို ခုႏွစ္စာစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းၿပီးေပမယ့္ အခ်ိန္ေစ့လြန္ေႂကြးက်န္ျဖစ္ေနၿပီး ေတာင္သူေတြကျပန္ဆပ္ဖို႔လိုအပ္ေနတဲ့ ေႂကြးက်န္က ေျခာက္ႏွစ္စာ မုိးရာသီနဲ႔ေဆာင္းရာသီ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ (၁၂)ႀကိမ္စာက်န္ရွိေနပါတယ္။   အခ်ိန္ေစ့လြန္ေႂကြးက်န္ဆိုတာက ၂၀၁၂ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၇ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကေန ထုတ္ေခ်းထားတဲ့

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးမွ စီးပြားေရးသတင္း အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားအတြက္ အထူးရည္ရြယ္ေသာ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ သတင္းသမားမ်ား စီးပြားေရးသတင္းရယူ၊ ေရးသားရာတြင္ ႀကံဳေတြေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၂၅ရက္၌ ပုသိမ္ၿမိဳ႕  စြမ္းဟိုတယ္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရး

ပုသိမ္​ၿမိဳ႕မွာ က်င္​းပျပဳလုပ္​မည္​ ့မ်ိဳးေစ့ျပပြဲ

စိုက္​ပ်ိဳး​ေရး ​ေမြးျမဴ​ေရးႏွင္​့ ဆည္​​ေျမာင္​းဝန္​ႀကီး႒ာန၊ ျမန္​မာႏိုင္​ငံဆန္​စပါးအသင္​းခ်ဳပ္​( Myanmar Rice Federation MRF) ႏွင္​့ Welthungerhilfe WHH အဖြဲ႔ တို႔ ပူး​ေပါင္​း​ေဆာင္​ရြက္​​ေနတဲ့အစီအစဥ္​အရ ဧရာဝတီတိုင္​း​ေဒသႀကီး ပုသိမ္​ၿမိဳ႕တြင္ ​မ်ိဳး​ေစ့ျပပြဲ (Seed Fair – Pathein) ကို

ဧရာဝတီတိုင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအေျခအေနအေပၚ ဘာသတင္းေတြလုပ္လို႔ရႏိုင္မလဲ

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးက စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးတိုင္းေဒသႀကီးျဖစ္ၿပီးေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမေတြ ဘာေၾကာင့္အမ်ားအျပားမဝင္ေရာက္ေသးတာလဲ။ စပါးကိုအဓိကထားစိုက္ပ်ိဳးတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးထဲမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝင္ေရာက္လာတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြက သစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ိဳးေရးသာျဖစ္ေနတဲ့အေျခအေန။ ဆန္ကိုအေျခခံတန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္မယ့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ စပါးခြံကေနေလာင္စာေတာင့္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ထုတ္တဲ့ရင္းႏွိီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဝင္ေရာက္လာေပမယ့္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ (Contract Farming) ေတြ ဘာေၾကာင့္မဝင္ေရာက္ေသးတာလဲ ဘယ္လိုအခက္အခဲနဲ႔ အတားအဆီးေတြရွိေနတာလဲ။ ဝင္ေရာက္ၿပီးသားလုပ္ငန္းေတြရဲ႕