About Us

ဘ႑ာပို႔စ္ (Banda Post) website သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရးသတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာသတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ အကိုးအကားမ်ားကို တစ္ေနရာထဲ၌ စုစည္းေပးထားရန္ရည္ရြယ္ၿပီး တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည္။ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ အက်ဳိးအျမတ္မယူေသာ အြန္လိုင္းသတင္းအခ်က္အလက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ လြတ္လပ္စြာရယူသံုးစြဲႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ား တစ္စုတစည္းတည္း လြယ္လင့္တကူသံုးစြဲႏုိုင္ရန္ စုေဆာင္းေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤဝက္ဘ္ ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္မွ်ေဝထားသည့္ စီးပြားေရးသတင္းမ်ားမွာ စီးပြားေရးသတင္းေထာက္မ်ားအသိုုင္းအဝို္င္းမွ ဝိုင္းဝန္းရွာေဖြစုေဆာင္းေပးထားျခင္းသာျဖစ္သည္။

ဘ႑ာပုိ႔စ္ website တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအသုိက္အ၀န္းတြင္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနသည့္ ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား စီးပြားေရး သတင္းမ်ား ေရးသားေပးပို႔ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည့္ references မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၏ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ သတင္းစာပညာႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးႏုိင္မည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို website ၏ Menu တြင္ ရွာေဖြ ေလ့လာ ႏုိင္ပါသည္။

BRG သည္ Internews ႏွင့္ MOU ေရးထိုးကာ Banda Post ကို ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနသည့္အဖြဲ႕လည္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးသတင္းေရးသားေနၾကသည့္ စီးပြားေရးသတင္းေထာက္ခ်င္းခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေစရန္ ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သတင္းလိုက္ျခင္း၌ ေပၚေပါက္လာတတ္သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းရန္ ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားကိုအျပန္အလွန္ေဝငွႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ား၌ အားအနည္းဆုံး သတင္းေရးသားနည္းမွာ စီးပြားေရးသတင္းတင္ဆက္မႈ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း စီးပြားေရးသတင္းထုတ္ေဖာ္ေရးသားနည္းသင္တန္းမ်ားမွာ အရွားပါးဆုံးျဖစ္သည္။ အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္ကို စီးပြားေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း ၊သတင္းေထာက္အခ်င္းခ်င္း အေတြ႔အႀကဳံဗဟုသုတမ်ားေဝငွႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

Sector

ထုိ႔အျပင္ Website ၏ လက္၀ဲဘက္တြင္လည္း စီးပြာေရးက႑တြင္ အေရးပါသည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားျဖစ္သည့္ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ လယ္ယာစီးပြား၊ ေျမယာႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု အစသည့္ က႑မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္၊ အကိုးအကားမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို က႑အလုိက္ ရွာေဖြႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Forum

စီးပြားေရး အသုိက္အ၀န္းနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥ အ၀၀ကို သတင္းသမား အခ်င္းခ်င္း မွ်ေ၀ဖလွယ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ Forum တြင္ေဆြးေႏြးလုိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို website တြင္ member ၀င္ထားသူမ်ားကသာ အစျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သူမဆုိ ယင္းအေၾကာင္းအရာကို ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Useful Links

စီးပြားေရး သတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ရႏုိင္မည့္ website မ်ားကုိ ေ၀မွ်ထားသည့္ေနရာျဖစ္သည္။ ဥပမာ Open Myanmar Development Portal, MIMU, Open Myanmar Initiative စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ရာ ေနရာမ်ားကို ညႊန္းဆုိထားသည္။

Business Session of Media

ဧရာ၀တီ၊ မဇၨိမ၊ Myanmar Times၊ 7 Days စသည့္ သတင္းဌာနမ်ား၏ စီးပြားေရး က႑မ်ားကို သြားေရာက္လုိပါက အလြယ္တကူ သြားေရာက္ႏုိင္မည့္ က႑ျဖစ္သည္။

ဤဝက္ဘ္ဆိုက္စတင္တည္ေထာင္ႏိုုင္ရန္အတြက္ USAIDPrivate Sector Development Activity က ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ပါသည္။