၂၀၁၆-၂၀၁ရ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ကယားပြည်နယ် ဘတ်ဂျက်

/ /
Kayah State Budget ( credit - Travel Weekly Asia )

Kayah State Budget ( credit - Travel Weekly Asia )

Open Myanmar Initiative မှ ထုတ်ဝေသည့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ်များအနက် ကယားပြည်နယ်၏ ၂၀၁၆-၂၀၁ရ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရငွေ၊ သုံးငွေ ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ်များဖြစ်သည်။
၂၀၁၆-၂၀၁ရ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်၊ ကယားပြည်နယ်အစိုးရ ဝင်ငွေ၏ ၉၇.၁၆%ကို ပြည်ထောက်စု ထောက်ပံ့ငွေမှ အများဆုံး ရရှိထားပြီး အခွန်အကောက်မှ ရငွေမှာ စုစုပေါင်း ဝင်ငွေ၏ ၂.၄၄% ဖြစ်သည်။ အခွန်အကောက်မှ ရငွေတွင် ပြည်တွင်းထွက်ကုန်နှင့်ပြည်သူပြည်သားများသုံးစွဲမှုအပေါ်တွင် ကောက်ခံသည့် အခွန်အကောက်မှ ၁၃.၄၀%၊ နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့်အပေါ် ကောက်ခံသည့် အခွန်အကောက် မှ ၁၃.၅၀%၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များမှ ကောက်ခံသည့် အခွန်အကောက် မှ ၇၃.၀၉% ဟူ၍ အသီးသီး ကောက်ခံရရှိထားသည်။၂၀၁၆-၂၀၁ရ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကယားပြည်နယ်သည် ပြည်ထောင်စုထောက်ပံ့ငွေ ၅၀,၄၃၈ သန်း ရရှိထားပြီး ၎င်းပမာဏမှာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ပြည်ထောင်စုထောက်ပံ့ငွေ၏ ၂.၉၉% ဖြစ်သည်။
ကရင်ပြည်နယ်၏ ၂၀၁၆-၂၀၁ရ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းအလိုက်သုံးငွေပမာဏတွင် ၅၄.၁၅% ကို ဆောက်လုပ်ရေး၊ ၁၆.၇၀% ကို ပြည်ထဲရေးနှင့် ၁၂.၄၆% ကို အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေး တို့တွင် အဓိကထား သုံးစွဲထားသည်ကို တွေ့ရသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရများ ဘတ်ဂျက်သုံးစွဲမှုတွင် ကဏ္ဍ (၈) ခု – ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စီမံကိန်းကဏ္ဍ၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေး ကဏ္ဍ၊ စွမ်းအင်၊ လျှပ်စစ်၊ သတ္တုနှင့် သစ်တောကဏ္ဍ၊ စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍ၊ လူမှုရေးကဏ္ဍ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကဏ္ဍ စသည်ဖြင့် သတ်မှတ်ထား သုံးစွဲခြင်းဖြစ်သည်။

ကယားပြည်နယ်၏ ၂၀၁၆-၂၀၁ရ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ PDF တွင် ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

Ref : http://omimyanmar.org
Photo Credit : Travel Weekly Asia
Facebook Comments