မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် အစည်းအဝေး(၃/၂၀၁၉) ထုက်ပြန်ချက်

/ /


မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်မှ ထုက်ပြန်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးလိုသူတွေ အတွက် အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်စေရန် ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အနေနှင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့ရာတွင် အဆိုပြုလုပ်ငန်း(၄)ခု နှင့် အတည်ပြုလုပ်ငန်း(၁၃)ခု ရှိကာ MIC မှ အဆိုပြုလုပ်ငန်း(၄)ခု နှင့် အတည်ပြုလုပ်ငန်း (၃)ခု၊ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီမှ အတည်ပြုလုပ်ငန်း(၁၀)ခု ပါဝင်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၂၀၂.၈၈၆)သန်း၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း (၉၀၄၆)ဦး ရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများတွင် စက်မှုကဏ္ဍ(၁၀)ခု၊မွေး/ရေ ကဏ္ဍမှ(၂)ခု၊လယ်ယာကဏ္ဍ(၁)ခု၊လျပ်စစ်ကဏ္ဍ(၁)ခု၊စက်မှုဇုန်(၁)ခု နှင့် အခြားကဏ္ဍ(၁)ခု ပါဝင်ကြောင်း ထုက်ပြန်ထားပါတယ်။

နိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းခွင့်ပြုပေးရာတွင် အတည်ပြုလုပ်ငန်း(၃)ခု ရှိပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကော်မတီမှ တစ်ခု၊ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီမှ တစ်ခု နှင့် ကယားပြည်နယ်မှ တစ်ခု ပါဝင်ကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁.၂၄၈)သန်း အပါအဝင် ကျပ်(၁၀၇၅၀)သန်း ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။


Facebook Comments