နှစ်အလိုက် ကျွဲ၊နွား၊ဆိတ်၊ဝက်၊ကြက်နဲ့ ငါးပုစွန် ထုတ်လုပ်မှု စာရင်း

/ /

နှစ်အလိုက် ကျွဲ၊နွား၊ဆိတ်၊ဝက်၊ကြက်နဲ့ ငါးပုစွန် ထုတ်လုပ်မှု စာရင်း
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ နှစ်အလိုက် အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သားငါး ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအတွက် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်ကနေ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ စာရင်းကို ဒီနေရာမှာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ နှစ်အလိုက် အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သားငါးကဏ္ဍ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်ကနေ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိရရှိနိုင်ပါတယ်။
ပြည်ပတင်ပို့မှုစာရင်းလည်း ဒီနေရာမှာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်အတာအနေနဲ့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံအတိုင်းအတာနဲ့ ကျွဲကောင်ရေ ၃၆ သိန်းကျော်၊ နွားကောင်ရေ ၁၆၅ သိန်း၊ ဆိတ်ကောင်ရေ သိန်း ၇၀ ကျော်၊ သိုးကောင်ရေ ၁၄ သိန်းကျော်၊ ဝက်ကောင်ရေ ၁၆၃ သိန်း၊ ကြက်ကောင်ရေ သိန်း ၂၉၀ဝ ကျော်၊ ဘဲကောင်ရေ ၂၃၅ သိန်းကျော်၊ ကြက်ဆင် ၁၅ သိန်းနဲ့ ငုံးကောင်ရေ ၁၉ သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်မှတော့ ကျွဲ ၃၇ သိန်း၊ နွား ၁၇၀၊ သိုး ၁၆ သိန်း၊ ဆိတ် ၇၈ သိန်း၊ ဝက် ၁၇၆ သိန်း။ ကြက် သိန်း ၃၂၀ဝ ဝန်းကျင်၊ ဘဲ သိန်း ၂၅၀ ဝန်းကျင်၊ ကြက်ဆင် ၁၅ သိန်းနဲ့ ငုံး ၂၂ သိန်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။
ငါးကဏ္ဍမှာ ရေချိုငါးထုတ်လုပ်မှု၊ ပုစွန်ထုတ်လုပ်မှု၊ ငါးသားပေါက်ထုတ်လုပ်မှု၊ ငါးပုစွန်မွေးမြုကန်အခြေအနေများအနေနဲ့ကတော့ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်ကနေပြီးတော့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ စာရင်းတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ရေချို/ရေငန်ငါး၊ပုစွန်ထုတ်လုပ်မှု ပိဿချိန် ၂၇၂၇ သန်း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ၂၈၇၂ သန်း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ၃၀၇၄ သန်း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် ၃၂၃၈ သန်း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၃၄၀၆ သန်း ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ရေထွက်ပစ္စည်းပြည်ပတင်ပို့မှုအနေနဲ့ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ် ၃၆၇၀ဝ၀ တန်၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ၃၇၈၀ဝ၀ တန်၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ၃၄၅၀ဝ၀ တန်၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ၃၃၈၀ဝ၀ တန်၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် ၃၆၉၀ဝ၀ တန်ရှိပါတယ်။

သားငါးကဏ္ဍဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

https://www.moali.gov.mm/my/content/%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%8D

https://www.moali.gov.mm/my/content/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%8D

Facebook Comments